Texten slingan i gult och formen av ett skoavtryck

Tankegången

Tankegången erbjuder en möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra fundera på existentiella frågor – hur du ser på livet och vad som är viktigt för dig. Frågorna är hämtade från samtalskorten Frön till Livsmod och Livsglädje och används med fördel i miljöer med naturinslag. Samtalskorten är skapade av Lena Bergquist och formgivna av Åke Paulsson.

Genom att antingen klicka på Reflektion eller Praktisk övning kommer ett slumpmässigt kort att visas på din skärm.

Region Jönköpings läns logotype