Texten slingan i gult och formen av ett skoavtryck

I områdena kring alla sjukhus i Region Jönköpings län finns an natur- och kulturstig som kallas för Slingan.

Slingan vid Länssjukhuset Ryhov har funnits länge och är välkänd bland både medarbetare och besökare.

I både Värnamo och Eksjö är Slingan något nytt, men gemensamt för alla är att de kommer att utvecklas och erbjuda både natur- och kulturupplevelser för alla som väljer att promenera på Slingan.

Region Jönköpings läns logotype