Texten slingan i gult och formen av ett skoavtryck

Runt Värnamo sjukhus finns en naturstig som kallas ”Slingan”. Den är knappt två kilometer och går på park- och skogsmark. Dessutom finns det konstverk, skulpturer och växtlighet att vila ögonen på. Det finns bänkar för vila.

Slingorna är till för dig som är patient, anhörig eller du som arbetar på eller besöker Värnamo sjukhus. Att vistas i naturen är bra för vår hälsa och tillfrisknande, naturen får din stressnivå att sjunka och ökar din koncentrationförmåga.

Låt Slingan ta dig ut på en promenad, ett motionspass eller en stunds stillhet. Du kan gå hela stigen eller bitar av den. Följ skyltarna ”Slingan” runt stigen. Du kan gå åt båda hållen.

Illustrerad karta över natur- och kulturstigen Slingan i Värnamo
Klicka på bilden för att få upp en Google-karta med Slingan markerad.

Njut av naturen och reflektera över livet

När du promenerar runt Slingan har du även möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra fundera på existentiella frågor – hur du ser på livet och vad som är viktigt för dig. Du hittar frågor och övningar under knappen Tankegången.

Region Jönköpings läns logotype