Att känna sig hel

En blomsteräng i naturen eller en ra­batt i trädgården ses ofta som en hel­het. Men för att rabatter och blomste­rängar ska bli till, måste varje enskild blomma få utrymme att synas och ut­vecklas, så att alla tillsammans skapar en helhet.

  • Vilken sorts blomma är du i rabatten eller på blomsterängen just idag?

  • I vilka sammanhang accepteras du och får utrymme att uttrycka dina tankar och känslor?

  • Hur känns det när du får plats och utrymme för den du är?

  • Finns det fler sådana sammanhang som du skulle vilja vara en del av?
Region Jönköpings läns logotype