Hoppfullhet och optimism

Naturen förändras hela tiden; fröer gror, plantor växer upp, de blommar och sätter frukt. Det gröna vissnar och energin till nästa säsongs växtlighet göms i fröer, lökar, knölar och jordstammar. På samma sätt ändras våra villkor, vi får lämna det som varit bakom oss och använda vår energi till de möjligheter som väntar.

  • Vilka tankar och handlingar ger dig en känsla av hoppfullhet och optimism?

  • Var vill du vara och vad vill du göra om tre månader, om ett år och om tre år?

  • Hur känns det att tänka på dessa möjligheter som väntar dig?

  • Vad kan du göra – och vad behöver du – för att kunna ta ett första steg i den riktning du önskar?
Region Jönköpings läns logotype