Lyssna till trädet

Trädet står tryggt med
rötterna i jorden och når
himlen med sina grenar.

Välj ut ett träd som väcker din uppmärksamhet. Gå fram till trädet och undersök det: rötter, stam, bark, grenar och blad.

Luta dig mot trädet eller ställ dig bekvämt så att du har kontakt på annat sätt. Var uppmärksam och lyssna inåt en stund, har trädet något att säga dig?

Försök att vara här och nu. Börjar du tänka på något annat, återgå till trädet med alla dina sinnen.

När du känner att du är klar, rikta din vänliga uppmärksamhet mot trädet innan du fortsätter vidare.

Vad fick du med dig från mötet med trädet?

Region Jönköpings läns logotype