Meningen med livet
– meningen i livet

De frön som gömmer sig i jorden har sin mening med livet dolt i sitt inre. När förutsättningarna är tillräckligt goda öppnar sig skalet så att fröet kan utveckla sin potential.

  • Vad är meningen eller målet med ditt liv på lång sikt?

  • Vilka vardagssituationer är meningsfulla i ditt liv just nu?

  • Hur känns det när du befinner dig i en sådan meningsfull situation?

  • Vilken jordmån behöver du just nu för att utvecklas till den du vill vara?

  • Om du skulle öppna dig för fler meningsfulla situationer, vilka skulle de vara?
Region Jönköpings läns logotype