Sinnenas promenad

På den här promenaden kommer du att stanna upp några gånger för att undersöka omgivningarna med dina fem sinnen.

Börja din promenad.

Stanna upp och se dig omkring, un­dersök det som verkar intressant. Tit­ta närmare än du brukar på någon­ting. Ställ dig på en sten eller lägg dig ner på marken så att du får ett nytt perspektiv på det du har framför dig.

Fortsätt din promenad.

Stanna upp och lyssna. Sätt dig om du vill och blunda en stund. Ta dig tid att lyssna på de ljud du hör.

Fortsätt din promenad.
Stanna upp och känn på något med din handflata och dina fingertoppar
– titta först och blunda sedan
– upplever du någon skillnad?

Fortsätt din promenad.
Uppmärksamma dofter under prome­naden, vad är det för doft som når dig, leta efter källan till doften.

Fortsätt din promenad.

Smaka på något, hur skulle du beskriva smaken? (Smaka inte på något som du är osäker på.)

Avsluta promenaden genom att gå tillbaka i lugn takt.

Region Jönköpings läns logotype