Sinnesrobönen

Ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Finns det något i ditt liv som du behöver acceptera?

Om du accepterar, vilka möjligheter väntar då?

Vad kan du göra – och vad behöver du – för att kunna ta ett steg i riktning mot dessa möjligheter?

Region Jönköpings läns logotype