Tillit som livskraft

Ibland kan det vara svårt att tro att ett skrynkligt litet frö kommer att utvecklas till ett träd, en blomma eller en grönsak. Men du sår ändå och ser till att sådden står ljust och lagom varmt. Du vattnar och längre fram får plan­tan också näring. Du ser möjligheterna och har tillit till att det kan växa till något bra.

  • Vad är det för tanke och känsla som får dig att orka vidare när livet är svårt?

  • Vem eller vad har du tillit till?

  • Vad kan tillit spela för roll för att du ska kunna ta vara på möjligheter och möta utmaningar i livet.

  • Vilka möjligheter och utmaningar väntar dig den närmaste framtiden?
Region Jönköpings läns logotype