Upplevelse av sammanhang

Du är en del av livet på jorden och ingår i samma livsväv som alla växter och djur, det är ett sammanhang som du alltid kommer att vara en del av.

  • Hur känns det att vara en del av allt liv som du ser omkring dig?

  • Vilka andra sammanhang ingår du i, små som stora?

  • Vad ger du och vad får du i dessa sammanhang?

  • Hur känns det att ge och hur känns det att ta emot?

  • Vad kan du göra för att oftare vara en del av sammanhang som stärker dig?
Region Jönköpings läns logotype