Lyssna till trädet

Lyssna till trädet Trädet står tryggt med rötterna i jorden och når himlen med sina grenar. Välj ut ett träd som väcker din uppmärksamhet. Gå fram till trädet och undersök det: rötter, stam, bark, grenar och blad. Luta dig mot trädet eller ställ dig bekvämt så att du har kontakt på annat sätt. Var uppmärksam […]

En trygg och läkande plats – din plats på jorden

En tryggoch läkande plats – din plats på jorden Din längtan efter att ge dig själv en stund av harmoni och inre lugn på en plats som du tycker om, kommer från din känsla av värme, vänlighet och omsorg för dig själv – din självmedkänsla. Välj en plats som känns trygg och som du mår […]

Sinnesrobönen

Sinnesrobönen Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Finns det något i ditt liv som du behöver acceptera? Om du accepterar, vilka möjligheter väntar då? Vad kan du göra – och vad behöver du – för att kunna ta ett steg i […]

Sinnenas promenad

Sinnenas promenad På den här promenaden kommer du att stanna upp några gånger för att undersöka omgivningarna med dina fem sinnen. Börja din promenad. Stanna upp och se dig omkring, un­dersök det som verkar intressant. Tit­ta närmare än du brukar på någon­ting. Ställ dig på en sten eller lägg dig ner på marken så att […]